Administration af Kalenderbegivenhederbegivenheder

Administration af Kalenderbegivenhederbegivenheder

Vise en begivenhed

Du kan se dine egne begivenheder samt begivenheder, som andre har delt med dig.
 1. I dagsvisningen eller dagsordensvisningen trykker du på en begivenhed. Skærmen Begivenhedsdetaljer åbnes og viser oversigten over begivenheden.
 2. Afhængigt af begivenhedsoplysningerne gør du et af følgende:
  • Find begivenhedens placering i Kort.
  • Kontroller deltagerne i begivenheden.
  • Hvis begivenheden blev sendt som en mødeinvitation, skal du svare på invitationen.
  • Vælg eventuel tekst, og søg efter det på nettet.
  • Tryk på påmindelsestidspunktet for at ændre det.
  Tip: Har du brug for at nedskrive diskussionspunkter? Når du står i en kalenderbegivenhed, kan du trykke på Opret note. Eller måske vil du linke en eksisterende note til din begivenhed. Tryk på > Tilknyt note. Dette åbner programmet Noter.

Redigere en begivenhed

Du kan redigere begivenheder, som du har oprettet.
 1. Tryk og hold på en begivenhed, og tryk så på Rediger begivenhed.
 2. Foretag ændringerne til begivenheden.
 3. Når du er færdig, skal du trykke på Gem.

Dele en begivenhed (vCalendar)

 1. Tryk og hold på en begivenhed, og tryk så på Del vCalendar.
 2. Vælg, hvordan du vil dele begivenheden, f.eks. ved at bruge Bluetooth eller i en e-mail-meddelelse.

Slette en begivenhed

Gør et af følgende:
 • Mens du ser en oversigt over en begivenhede på skærmen Begivenhedsdetaljer, skal du trykke på > Slet begivenhed.
 • I visningen Dag, Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenheden og trykker på Slet begivenhed.
 • Når du redigere en begivenhed, skal du trykke på Slet.
Hvis begivenheden gentages, spørges du om, du kun vil slette denne forekomst, denne og alle fremtidige forekomster eller alle tidligere og fremtidige forekomster i Kalenderbegivenheder.
0 Personer synes dette var nyttigt