Brug afGmail

Brug afGmail

Når du første gange konfigurerer HTC Flyer, skal du sørge for, at du logger ind på din Google-konto for at bruge Gmail. Hvis du ikke gjorde det, så kan du gå til Konti og synkronisering-indstilling for at logge ind.
Du kan også konfigurere mere end én Google-konto på HTC Flyer, og så skifte mellem konti i Gmail.

Vise din Gmail-indbakke

Alle dine modtagne e-mails leveres til din Indbakke.
På startskærmen trykker du på > Gmail. Gmail åbnes med en rulleliste over dine etiketter (f.eks. Sendt, Kladder eller dine oprettede etiketter) og e-mails.
Skift til den andenGmail-konto Tryk på den aktuelle kontos navn, og tryk så på en anden konto, som du vil skifte til.
Opdater indbakken Tryk på .
Arkiver eller slet flere samtaler. Vælg en eller flere tomme felter foran e-mails eller samtaler, og tryk så på en af følgende:
 • Skift etiketter for at sætte tag på en anden etiket for de valgte emner.
 • for at markere emnerne som ulæste eller læste.
 • (sæt stjerne ved emnerne), (arkiv) eller (slet).

Afsende en ny meddelelse

 1. I indbakken i Gmail trykker du på .
 2. Hvis du har konfigureret flere Google-konti på HTC Flyer, skal du vælge den Gmail-adresse, du vil bruge til at sende din e-mail. Tryk på det felt, der viser din aktuelle Gmail-adresse, og tryk så på en anden adresse, som du vil bruge til afsendelse.
 3. Indtast meddelelsesmodtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Hvis du sender e-mailen til flere modtagere, skal du adskille e-mail-adresserne med et komma.
  Bemærk: Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af e-mailen til andre modtagere, skal du trykke på + Cc/Bcc.
 4. Indtast e-mailens emne, og skriv så din meddelelse.
 5. Hvis du vil vedhæfte et billede, skal du trykke på .
 6. Find og tryk så på det billede, du vil vedhæfte.
 7. Når du har skrevet meddelelsen, skal du trykke på Send.
  Bemærk: Når du skriver meddelelsen, skal du trykke på Gem kladde. Eller tryk på for at ignorere meddelelsen.

Svare på eller videresende en e-mail-meddelelse

 1. Tryk på e-mail-meddelelsen eller samtalen i Gmail-indbakken.
 2. Du kan svare afsender ved at trykke på . Eller tryk på (svar til alle) eller (viderestil).
 3. Gør et af følgende:
  • Hvis du valgte Svar eller Svar til alle, skal du indtaste svarmeddelelsen.
  • Hvis du valgte at videresende meddelelsen, skal du angive meddelelsesmodtagerne.
  Tip: Tryk på Svar inline, hvis du vil interleave din nye meddelelse med den modtagne e-mail. Men det fjerner eventuelle vedhæftninger eller formatering i den oprindelige e-mail.
 4. Tryk på Send.

Få hjælp

Find ud af mere om brugen af Gmail ved at trykke på > Hjælp. Webbrowseren fører dig til Google Mobiles Hjælp-webside.
0 Personer synes dette var nyttigt