PROGRAMMER & FUNKTIONER
Redigering af dine billeder
PROGRAMMER & FUNKTIONER

Redigering af dine billeder

Foretag de grundlæggende redigeringsopgaver på billeder, f.eks. rotation og beskæring. Du kan også forbedre dine billeder ved at anvende effekter, f.eks. høj kontrast, klassisk og andet.

Rotation af et billede

 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på det billede, du vil rotere.
 3. Tryk på Rediger i den menu, der åbner, og tryk enten på Rotér mod venstre eller Rotér mod højre.

Beskæring af et billede

 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på det billede, du vil beskære.
 3. Tryk på Rediger i den menu, der vises, og tryk så på Beskær. Der vises en beskæringsboks omkring billedet.
 4. Juster beskæringsboksens størrelse ved at trykke og holde på kanten af boksen.
 5. Når retningspilene vises, skal du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på beskæringsboksen.
 6. Flyt beskæringsboksen til den del af billedet, som du vil beskære. Træk beskæringsboksen til den ønskede placering.
 7. Tryk på Gem for at bevare ændringerne.
Det beskårne billede gemmes som en kopi. Det originale billede forbliver uredigeret.

Tilføjelse af effekter

 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på det billede, du vil tilføje effekter til.
 3. Tryk på Rediger i den menu, der vises, og tryk så på Effekter. På det panel, der åbner sig, kan du se de muligheder, der findes.
 4. Tryk på en effekt for at anvende den på billedet.
 5. Tryk på Gem for at bevare ændringerne.
Det forbedrede billede gemmes som en kopi. Det originale billede forbliver uredigeret.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
395
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-flyer
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER