Optagelse af video

Optagelse af video

  1. På startskærmen trykker du på > Videooptager.
  2. Vælg videokvaliteten og andre kameraindstillinger, som du vil bruge.
  3. Vælg en effekt, som du vil bruge i videoen.
  4. Indram dit motiv på skærmen Kamerasøger.
  5. Tryk på for at starte optagelsen.
  6. Du kan frit zoome ind eller ud under videooptagelsen.
  7. Du kan ændre fokus på et andet motiv eller område ved blot at trykke på det i kamerasøgeren.
  8. Stands optagelsen ved at trykke på igen.
  9. Vælg det, du vil gøre med videoen, når du lige har optaget den.
0 Personer synes dette var nyttigt