Skrive en note

Skrive en note

 1. På startskærmen trykker du på > Noter.
  Bemærk: Hvis du åbner programmet Noter, når du sidder i et møde (gemt i Kalenderbegivenheder), kan du knytte en note direkte til denne begivenhed.
 2. Åbn en notesbog, og tryk så på .
 3. Gør et af følgende:
  • Tryk på Indtast titel med fingeren, og skriv så en titel på noten.
  • Tryk på noten for at flytte tekstmarkøren til en sidelinje, og start indskrivning af teksten.
 4. Brug Tablet-penne til at skrive, tegne over tekst, fremhæve, lave krusseduller og andet.
 5. Når du er færdig, skal du trykke på > Gem.

Tilføje et billede eller en vedhæftning til noten

Når du har en note åben, skal du trykke på og så vælge blandt følgende muligheder:
Billede Tag et billede, og vedhæft det, eller vedhæft et eksisterende billede.
Lyd Vedhæft en lydfil.
Dokument Vedhæft en PDF-fil.
Fil Vedhæft en anden fil.

Klippe en programskærm eller en webside

I HTC Flyer kan du klippe programskærmen og websider som billeder og så indsætte dem i dine noter.
 1. Åbn det program eller den webside, du vil klippe.
 2. Med Tablet-pennen trykker du på > Tag et skærmbillede for at gå i Notering-tilstand.
 3. Tryk på Gem for at tilføje det klippede billede til en ny note.
Tip: Hvis du vil klippe websider uden at konvertere dem til billeder, kan du logge ind og bruge Evernote på computeren og så synkronisere dine klippede noter med programmet Noter. Du skal installere Evernote Web Clipper på computeren, før du kan klippe indhold fra nettet. Detaljer findes på www.evernote.com.

Tage noter under møder eller diskussioner

Programmet Noter giver dig mulighed for at opfange tanker, handlingsplaner og mødereferater bedre end ved bare at skrive dem ned.
Når du har en note åben, kan du:
Oprette en ny note Tryk på .
Optage stemmeklip Tryk på for at starte og stanse lydoptagelsen.

(Du skal også standse optagelsen først, når du vil oprette en ny noteside).

Link noten til en begivenhed Tryk på , og vælg så begivenheden for at linke den til Kalenderbegivenheder.

Gemme en note

Selv om programmet Noter automatisk gemmer dig arbejde, når du trykker på , kan du stadig manuelt gemme dine noter, så du er sikker på, at du ikke mister noget.
Når du har noten åben, skal du trykke på > Gem.
0 Personer synes dette var nyttigt