Kopiere filer til eller fra Tablet-lageret eller lagerkortet

Kopiere filer til eller fra Tablet-lageret eller lagerkortet

Du kan kopiere din musik, dine billeder og andre filer til Tablet-lageret eller lagerkortet (hvis du har et).
 1. Tilslut HTC Flyer til computeren med det medfølgende USB-kabel.
 2. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Diskdrev og trykker så på Udført. På computeren genkendes Tablet-lageret på HTC Flyer og lagerkortet som to flytbare diske.
 3. Naviger til Tablet-lageret på HTC Flyer eller lagerkortet.
 4. Gør et af følgende:
  • Kopier filerne fra computeren til Tablet-lageret på HTC Flyer eller lagerkortets rodmappe.
  • Kopier filerne fra Tablet-lageret på HTC Flyer eller lagerkortet til en mappe på computeren.
 5. Når filkopieringen af færdig, skal du afbryde den flytbare disk (dvs. HTC Flyer) som krævet af computerens operativsystem, så du sikkert kan fjerne HTC Flyer.
 6. Gør et af følgende:
  • Afbryd HTC Flyer fra computeren.
  • Hvis du vil bevare HTC Flyers forbindelse til computeren, men ønsker at HTC Flyer får adgang til Tablet-lageret eller lagerkortet, skal du åbne meddelelsespanelet, trykke på Diskdrev, vælge en anden mulighed end Diskdrev og så trykke på Udført.
0 Personer synes dette var nyttigt