Dvaletilstand

Dvaletilstand

Slumretilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC Flyer i en lav strømtilstand, når skærmen er slukket. Den standser også hændelige tastetryk, når HTC Flyer ligger i tasken.

Skifte til dvaletilstand

Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i slumretilstand. HTC Flyer går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et stykke tid.

Vågne fra dvaletilstand

Du kan vække HTC Flyer manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen. Du skal låse skærmen op.
Bemærk: HTC Flyer vågner automatisk, når du har en begivenhedspåmindelse eller indstillet en alarm.

Låse skærmen op

Træk ringen op for at låse skærmen op.
Bemærk: Hvis du har konfigureret et skærmoplåsningsmønster, en pinkode eller en adgangskode, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen eller indtaste pinkoden eller adgangskoden, før den låser op.
Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække eller til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen.

Åbne et program fra låseskærmen

Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og direkte starte det program.
Tip: Du kan tilpasse låseskærmen under > Låseskærm for at vise dine fire foretrukne programmer.
0 Personer synes dette var nyttigt