SIM-kort

SIM-kort

Der skal være et SIM-kort indsat i HTC Flyer, for at du kan bruge en dataforbindelse. Både 1,8 V og 3 V SIM-kort kan bruges.

Indsættelse af SIM-kortet

  1. Sluk for HTC Flyer, og hold den sikker med forsiden nedad.
  2. Tag topdækslet af.
  3. Indsæt SIM-kortet halvvejs i SIM-kortrummet med dets guldkontaktflader nedad og det afskårne hjørne udad.

Fjernelse af SIM-kortet

Vigtigt: Sørg for at slukke for HTC Flyer, før du fjerner SIM-kortet.
  1. Tag topdækslet af.
  2. Tryk ned med fingeren på den lille tap tæt på åbningen til SIM-kortrummet.
  3. Skub SIM-kortet ud af SIM-kortrummet.
0 Personer synes dette var nyttigt