Ændre sproget

Ændre sproget

Når du tænder for HTC Flyer for første gang, bedes du om at angive det sprog, du vil bruge. Hvis du vil, kan du stadig ændre sproget, når du har konfigureret HTC Flyer. Ændring af sproget justerer tastaturlayout, dato- og tidsformat og andet.

De tilgængelige sprog, du kan vælge mellem, kan afhænge af den version af HTC Flyer, du har.

  1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
  2. Tryk på Sprog og input > Vælg sprog.
  3. Tryk på sproget og det tilhørende område, som du vil bruge. Det nye sprog anvendes efter et par sekunder.
0 Personer synes dette var nyttigt