Justere indstillinger for indtastning

Justere indstillinger for indtastning

Åbn indstillinger for berøringsindtastning ved at gøre et af følgende:
  • Tryk på tasten Sprog på skærmtastaturet (f.eks. tryk på , hvis du aktuelt bruger det engelske skærmtastatur). Under valgmulighederne for det Internationale tastatur trykker du på Indstillinger.
  • På startskærmen trykker du på > Indstillinger > Sprog og input > Konfigurer indtastningsmetoder. Under Berøringsinput trykker du på Indstillinger.
Internationalt tastatur Tilføj eller fjern sprog fra listen over skærmtastatursprog.
Tosproget forudsigelse Vælg et andet tastatursprog, som du vil bruge.
Tekstindtastning
  • Aktiver/deaktiver forudsigelig tekst og stavekontrol.
  • Aktiver hørbar og vibreringstilbagemelding under indtastning.
Sporingstastatur Aktiver sporingstastaturet, og indstil valgmuligheder, når du sporer for at indtaste tekst.
Personlig ordbog Tilføj, rediger eller fjern ord i ordbogen over forudsigelig tekst.
0 Personer synes dette var nyttigt