Indtaste tekst ved at spore

Indtaste tekst ved at spore

I stedet for at trykke på taster på skærmtastaturet, kan du "‍spore"‍ for at indtaste ord.
Vigtigt: Sporingstastatur skal vælges under indstillinger for berøringsinput, for at du kan indtaste tekst ved sporing.
Glid på skærmtastaturet, og forbind bogstaverne for det ord, du vil indtaste. Hvis du f.eks. vil indtaste "‍den"‍, skal du begynde ved "‍d"‍ og så spore ordet "‍den"‍ på skærmens tastatur.
0 Personer synes dette var nyttigt