Bruge skærmens tastatur

Bruge skærmens tastatur

Når du starter et program eller vælger et felt, som kræver tekst eller tal, vises skærmtastaturet. Når du har indtastet tekst, kan du trykke på eller for at lukke skærmtastaturet.

Indtaste tekst

Brug de følgende taster under indtastningen af tekst med skærmtastaturet:
  • Tryk på tasterne på tastaturet for at indtaste bogstaver og tal.
  • Tryk og hold på en bogstavstaste for at se de tegn eller accenter, der er knyttet til det (hvis det findes).
Shift-tasten. Tryk for at indtaste et stort bogstav. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock.
Tryk for at skifte til symboltastatur.
Enter-tasten. Tryk for at oprette en ny linje.
Backspace-tasten. Tryk for at slette det forrige tegn.
Tasten Sprog. Den taste, du ser, afhænger af det tastatursprog, du bruger i øjeblikket.
  • Tryk for at skifte til et andet tastatursprog. Du kan også få adgang til skærmens tastaturindstillinger.
  • Tryk og hold for at indtaste tekst ved at tale i de fleste stedet, hvor du kan indtaste tekst med skærmtastaturet.
Tryk for at skjule skærmtastaturet.

Aktivere flere tastatursprog

Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC Flyer, kan du vælge de sprog, der skal aktiveres på skærmtastaturet, så du kan skifte til disse sprog og bruge dem til at indtaste tekst.
  1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
  2. Tryk på Sprog og input > Konfigurer indtastningsmetoder.
  3. Under Berøringsinput trykker du på Indstillinger > International ordbog.
  4. Vælg de sprog, du ønsker.
    Bemærk: Tilgængelige sprog afhænger af det område, hvor du købte HTC Flyer.
0 Personer synes dette var nyttigt