Ændre Kalenderbegivenhedervisninger

Ændre Kalenderbegivenhedervisninger

Når du åbner Kalenderbegivenheder, vises Månedsvisningen som standard med en liste over dine begivenheder for dags dato. Der er nemt at skifte mellem forskellige kalendervisninger.
Skift til en anden visning ved at trykke på en af fanerne nederst på skærmen.
Dine begivenheder er farvekodede for at angive den konto eller kalendertype, de hører til. Find ud af, hvad hver farve repræsenterer ved at trykke på titelområdet i Kalenderbegivenheder.

Brug af visningen Måned

Du ser markeringer på de dage, der har begivenheder, i visningen Måned.
Gør et af følgende i månedsvisningen:
  • Tryk på en dag for at se begivenhederne for den dag.
  • Tryk og hold på en dag for at åbne en valgmenu, hvorfra du også kan vælge at oprette en begivenhed eller skifte til enten visningen Dag eller Dagsorden.
  • Glid fingeren op eller ned på skærmen for at se tidligere eller senere måneder.

Brug af visningen Uge

Visningen Uge viser et diagram over begivenheder for en uge.
Når du står i ugevisningen kan du:
  • Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt.
  • Tryk på en begivenhed (vises som farvede blokke) for at vise detaljerne.
  • Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere uger.

Brug af dags- og dagsordensvisningerne

Dagsvisningen viser dine begivenheder pr. dag, mens Dagsordensvisningen viser alle begivenhederne i kronologisk rækkefølge.
Når du står i visningen Dag:
  • Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt.
  • Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere dage.
  • Du kan også se dagens vejr, men kun hvis det er inden for femdøgnsprognosen.
0 Personer synes dette var nyttigt