Ændre kameraindstillinger

Ændre kameraindstillinger

Åbn menupanelet for at få adgang til og ændre kameraindstillinger.
Hvis du vil åbne kameraindstillingerne, skal du trykke på i kamerasøgeren.
Bemærk: Nogle kamerafunktioner findes ikke, når du bruger frontkameraet, f.eks. automatisk fokus, zooming og ansigtsgenkendelse.
Selvudløser (kun billedtilstand) Angiv en tidsforsinkelse, før kameraet automatisk tager billedet.
Billedjusteringer Glid fingeren over hver af skyderne for at justere eksponering, kontrast, mætning og skarphed.
Hvidbalance Hvidbalance sætter kameraet i stand til at tage farver mere præcist ved at justere til de aktuelle lysforhold.
ISO (kun billedtilstand) Vælg et ISO-niveau eller sætte det tilbage til Auto. Højere ISO-tal er bedre til at tage billeder med dårlige lysforhold.
Opløsning/videokvalitet Vælg en billed- eller videoopløsning, som du vil bruge.
Gennemgangsvarighed Indstil den tid, som et optaget billede eller en optaget video vises på gennemgangsskærmen, før kameraet skifter tilbage til skærmen Kamerasøger.
Lager Vælg, om du vil tage billeder og optage videoer til det interne lager eller lagerkortet.
Bredformat (kun billedtilstand) Når du har markeret dette afkrydsningsfelt (standard), er de tilgængelige billedopløsninger i 16:9-forholdet, og du kan bruge hele kamerasøgerens skærm til at indramme dit motiv. Når det ikke er markeret, vil de tilgængelige billedopløsninger være i standard 4:3-forhold.
Geo-tag billeder (kun billedtilstand) Vælg at gemme GPS-placeringen på dine optagne billeder.
Automatisk forbedring (kun billedtilstand) Vælg at reducere støj, når du bruger en høj ISO-indstilling og automatisk justere billedlysstyrken.
Automatisk fokus (kun billedtilstand) Aktiverer eller deaktiverer midtstillet automatisk fokus.
Ansigtsgenkendelse (kun billedtilstand) Vælg, om ansigter automatisk skal genkendes, og juster fokus, når du tager billeder af personer. Ansigtsregistrering deaktiveres, hvis du deaktiverer automatisk fokus.
Lukker lyd Vælg at afspille en lyd, når du trykker på udløseren eller optageknappen.
Gitter (kun billedtilstand) Marker for at vise et gitter på skærmen Kamerasøger, så du nemt kan indramme og centrere dit motiv, før du tager billedet.
Optag med lyd (kun videotilstand) Vælg at optage lyd, når du optager videoer.
Nulstilling til standard Sæt kameraet tilbage til standardindstillingerne.
0 Personer synes dette var nyttigt