Tilslutning af HTC Flyer til en computer

Tilslutning af HTC Flyer til en computer

Når du opretter forbindelse mellem HTC Flyer og en computer med USB-kablet, vises dialogboksen Vælg en forbindelsestype og beder dig vælge USB-forbindelsestype.
Vælg mellem følgende muligheder, og tryk så på Udført:
Oplad kun Vælg denne mulighed, hvis du kun vil oplade batteriet, når HTC Flyer har forbindelse til computeren.
Diskdrev Vælg denne tilstand, når du vil kopiere filer mellem Tablet-lageret på HTC Flyer eller lagerkortet (hvis der er et indsat) og computeren.

Når tilstanden Diskdrev er aktiveret, når HTC Flyer er tilsluttet computeren, kan du ikke bruge programmer på HTC Flyer til at få adgang til Tablet-lageret eller lagerkort (hvis der er et indsat).

HTC Sync Når du har installeret HTC Sync på computeren, skal du vælge denne mulighed for at synkronisere kontakter, kalender og andre oplysninger mellem computeren og HTC Flyer.
USB-tethering Når du ikke har en internetforbindelse på computeren, kan du vælge denne tilstand for at dele HTC Flyers internetforbindelse med computeren.
Mediesynkronisering Vælg denne mulighed for at synkronisere musik, videoer, billeder og andre understøttede filer mellem HTC Flyer og et multimedieprogram på den computer, der understøtter Media Transfer Protocol (MTP), f.eks. en nylig version af Windows Media Player.
Internet pass-through Hvis du ikke har en dataordning for din telefon eller ikke har adgang til et Wi-Fi-netværk, kan du vælge denne tilstand for at dele computerens internetforbindelse med HTC Flyer.
0 Personer synes dette var nyttigt