Hvor programmer, data og filer gemmes

ကၽြႏ္ုပ္၏ေခၚဆိုသူအိုင္ဒီတြင္ အေျခအေနမြမ္းမံျခင္းမ်ားႏွင့္ ေမြးေန႔မ်ားကို မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

သင္၏ Facebook သို႔မဟုတ္ Twitter အေကာင့္သို႔ ဝင္ၿပီးျဖစ္ပါက ေခၚဆိုသူ၏ေနာက္ဆုံးမြမ္းမံထားအေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္။ ျဖစ္ရပ္ကို သင့္ဖုန္းတြင္ သိမ္းထားပါက သို႔မဟုတ္ Facebook ကဲ့သို႔ သင့္အြန္လိုင္းအေကာင့္သို႔ ဝင္ၿပီးျဖစ္ပါက ေခၚဆိုသူ၏ လာမည့္ေမြးေန႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ား အက္ပ္ရွိ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ၎ကို အဆက္အသြယ္တစ္ခုသို႔ ခ်ိတ္ခဲ့ပါက အဆက္အသြယ္မွ ေခၚဆိုေသာအခါႏွင့္ အဆက္အသြယ္တြင္ လတ္တေလာမြမ္းမံေသာအေျခအေနမရွိပါက လုပ္ငန္းေပၚလာလိမ့္မည္။

0 Personer synes dette var nyttigt