INDSTILLINGER & SERVICES
Wi‑Fi
INDSTILLINGER & SERVICES

Wi-Fi

For at kunne bruge Wi-Fi, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller "‍hotspot"‍.
Bemærk: Tilgængelighed og styrke for et Wi-Fi-signal vil variere, afhængigt af de genstande som f.eks. bygninger eller bare en væg, mellem de rum, som Wi-Fi-signalet skal passere gennem.

Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk

 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Wi-Fi til/fra-kontakten for at slå Wi-Fi til.
 3. Tryk på Wi-Fi.

  Registrerede Wi-Fi-netværk vises.

  Bemærk: Hvis det trådløse netværk, som du ønsker, ikke er på listen, skal du trykke på > Tilføj netværk for manuelt at tilføje det.
 4. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.
  Bemærk: Hvis du valgte et sikret netværk, bliver du bedt om at indtaste netværksnøglen eller adgangskoden.
 5. Tryk på Opret forbindelse.

Når HTC EVO 3D har forbindelse til et trådløst netværk, vises Wi-Fi-ikonet i statuslinjen, og det fortæller dig den omtrentlige signalstyrke.

Næste gang HTC EVO 3D opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, der tidligere er givet adgang til, bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre sikkerhedsoplysninger igen, medmindre du nulstiller HTC EVO 3D til standard fabriksindstillingerne.

Kontrol af status for det trådløse netværk

 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Wi-Fi og derefter på det trådløse netværk, HTC EVO 3D er tilsluttet.
Der vises et meddelelsesfelt, som viser Wi-Fi-netværkets status, hastighed, signalstyrke og mere.
Bemærk: Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk, skal du trykke på Glem.

Tilsluttet til et andet Wi-Fi-netværk

 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Wi-Fi. Registrerede Wi-Fi-nertværk vises.
  Bemærk: Hvis du manuelt vil scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk, skal du trykke på og derefter på Scan.
 3. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med forbedret sikkerhed

Vigtigt: Du skal måske installere et netværkscertifikat (*.p12) på HTC EVO 3D, før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol.
 1. Gem certifikatfilen i rodmappen på lagerkortet.
 2. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Sikkerhed.
 3. Tryk på Installer fra SD-kort.
 4. Vælg det netværkscertifikat, der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket.
 5. Aktiver Wi-Fi, og opret forbindelse til et trådløst netværk.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
398
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-evo-3d
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER
topic_tag-connections_internet-wifi