Indtaste tekst ved at tale

Indtaste tekst ved at tale

Har du ikke tid til at indtaste? Prøv at sige ordene i stedet for at taste dem.
Vigtigt: Da HTC EVO 3D bruger Googles talegenkendelsestjeneste, skal du have forbindelse til internettet for at indtaste tekst via tale.
  1. Tryk på et område, hvor du vil indtaste tekst.
  2. På skærmtastaturet trykkes og holdes .
  3. Når du ser mikrofonbilledet, kan du sige de ord, der skal registreres.
    Tip: Du kan indstille sproget til stemmeinput ved at trykke på sproglinjen under mikrofonbilledet. Du kan vælge et eller flere sprog. De tilgængelige sprog afhænger af de stemmeindtastningssprog, der understøttes af Google.
  4. Hvis et ord ikke matcher med det, du har sagt, og det er understreget, kan du trykke på det understregede ord for at slette det eller for at se flere valgmuligheder.
  5. Indtast tegnsætning ved at sige komma, punktum, spørgsmålstegn, eller udråbstegn.
0 Personer synes dette var nyttigt