Kalenderbegivenheder-visninger

Kalenderbegivenheder-visninger

Skift let mellem forskellige kalendervisninger ved at trykke på fanerne. Du kan vende tilbage til den aktuelle dato i en Kalenderbegivenheder-visning ved at trykke på og derefter på I dag.
Tip: I visningerne Dag, Uge og Dagsorden er begivenheder farvekodede for at angive den konto eller kalendertype, de hører til. Tryk på for at finde ud af, hvad hver farve betyder.

Visningen Måned

Du ser markeringer på de dage, der har begivenheder, i visningen Måned.
Gør et af følgende i månedsvisningen:
  • Tryk på en dag for at se begivenhederne for den dag.
  • Tryk og hold på en dag for at åbne en valgmenu, hvorfra du også kan vælge at oprette en begivenhed eller skifte til enten visningen Dag eller Dagsorden.
  • Glid fingeren op eller ned på skærmen for at se tidligere eller senere måneder.

Dags- og dagsordensvisningerne

Dagsvisningen viser dine begivenheder pr. dag, mens Dagsordensvisningen viser alle begivenhederne i kronologisk rækkefølge.
Når du står i dagvisningen kan du:
  • Trykke og holde på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt.
  • Glide til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere dage.
  • Du kan også se dagens vejr, men kun hvis det er inden for femdøgnsprognosen.

Visningen Uge

Visningen Uge viser et diagram over begivenheder for en uge.
Når du står i ugevisningen kan du:
  • Trykke og holde på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt.
  • Trykke på en begivenhed (vises som farvede blokke) for at vise detaljerne.
  • Glide til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere uger.
0 Personer synes dette var nyttigt