Kontaktgrupper

Kontaktgrupper

Tildel kontaktpersoner til grupper, så du nemt kan sende en meddelelse eller e-mail til en hel gruppe. Du kan også synkronisere grupper på HTC EVO 3D med grupper på din Google-konto, som du får adgang til via din computers webbrowser. Vi har også tilføjet gruppen Ofte som en særlig gruppetype, der automatisk gemmer kontaktpersoner, som du ofte ringer til eller modtager opkald fra.

Oprette en gruppe

 1. På fanen Grupper trykker du på .
 2. Indtast et navn på gruppen.
 3. Tryk på .
 4. Vælg de kontaktpersoner, du vil tilføje.
  Tip: Hvis din kontaktpersonliste er lang, kan du bruge søgelinjen til hurtigt at søge efter kontaktpersoner eller trykke på for at skjule skærmtastaturet.
 5. Tryk på Gem.
 6. Tryk på for at vælge et billede til gruppen.
 7. Tryk på Gem.

Redigere en kontaktgruppe

 1. Tryk og hold på gruppen på fanen Grupper, og tryk så på Rediger gruppe.
 2. Du kan:
  • Trykke på gruppenavnet for at ændre navnet. Du kan kun ændre navnet på grupper, som du har oprettet.
  • Tryk på ikonet til venstre for gruppenavnet for at ændre eller fjerne gruppebilledet.
  • Tryk på for at tilføje kontaktpersoner til gruppen.
  • Tryk på feltet ved siden af en kontaktperson for at fjerne vedkommende fra gruppen.
 3. Tryk på Gem.

Afsendelse af en meddelelse eller e-mail til en gruppe

Bemærk: Du bliver debiteret for hver sendt tekstmeddelelse. Hvis du f.eks. sender en meddelelse til en gruppe på fem personer, bliver du debiteret for fem meddelelser.
 1. På fanen Grupper trykker du på den gruppe, du vil sende en meddelelse eller e-mail til.
 2. Gå til fanen Gruppehandling.
 3. Vælg om du vil sende en tekstmeddelelse eller e-mail.

Omarrangere dine kontaktpersongrupper

 1. På fanen Grupper trykker du på .
 2. Tryk på Rediger grupper.
 3. Tryk og hold på i afslutningen af den gruppe, du vil flytte, og træk den så til den nye position.
 4. Tryk på Gem.

Omarrangere medlemmer af en kontaktpersongruppe

 1. På fanen Grupper trykker du på gruppen for at se dens medlemmer.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Rediger grupper.
 4. Tryk og hold på i afslutningen af navnet på den kontaktperson, du vil flytte, og træk den så til den nye position.
 5. Tryk på Gem.

Slette grupper

Bemærk: Du kan kun slette grupper, som du har oprettet.
På fanen Grupper kan du:
 • Trykke og holde på en gruppe, som du vil slette, og så trykke på Slet gruppe.
 • Tryk på , og tryk så på Rediger grupper for at vælge flere kontaktgrupper, der skal fjernes.
0 Personer synes dette var nyttigt