PROGRAMMER & FUNKTIONER
Redigering af dine billeder
PROGRAMMER & FUNKTIONER

Redigering af dine billeder

Foretag de grundlæggende redigeringsopgaver på billeder, f.eks. rotation og beskæring. Du kan også forbedre dine billeder ved at anvende effekter, f.eks. høj kontrast, klassisk og andet.
Bemærk: Billedredigering er ikke tilgængelig for 3D-billeder. De bliver konverteret til 2D (jpeg)-billeder, når du redigerer dem.

Rotation af et billede

 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på et billede, og tryk så på Rediger > Rotér mod venstre eller Rotér mod højre

Beskæring af et billede

 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på et billede, og tryk så på Rediger > Beskær. Der vises en beskæringsboks omkring billedet.
 3. Du kan:
  • Træk beskæringsboksen over den del af billedet, du vil bortskære.
  • Tryk og hold i kanten af beskæringsboksen. Når retningspilene vises, skal du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på beskæringsboksen.
 4. Tryk på Gem.
Det beskårne billede gemmes som en kopi. Det originale billede forbliver uredigeret.

Tilføjelse af billedeffekter

 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på et billede, og tryk så på Rediger > Effekter.
 3. Tryk på en effekt for at bruge den på billedet, eller tryk på for at tilføje en ramme omkring dit billede.
 4. Tryk på Gem.
Det forbedrede billede gemmes som en kopi. Det originale billede forbliver uredigeret.

Gemme et 3D-billede som 2D

Hvis computeren ikke kan vise 3D-billeder, kan du gemme dem som 2D (jpeg)-billeder, før du overfører dem til computeren.
 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på et 3D-billede, og tryk så på Rediger > Gem som 2D.
2D-billedet gemmes som en kopi. Det originale billede forbliver uredigeret.

Beskæring af en video

Fjern uønskede scener fra en video, som du optog på HTC EVO 3D.
 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på den video, du vil redigere, og tryk så på Beskær.
 3. Træk de to beskæringsskydere til den del, hvor du ønsker, at videoen skal begynde og slutte.

  I takt med at du trækker i skyderen, kan du se tidsmarkeringer og videobilleder. Det i midten er dit start- eller slutbillede.

 4. Tryk på for at gennemgå videoen.
 5. Tryk på Udført.
Den beskårne video gemmes som en ny fil. Den oprindelige video forbliver uredigeret.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
398
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-evo-3d
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER