Visning af billeder og videoer

Visning af billeder og videoer

 1. På startskærmen trykker du på > Galleri.
 2. Tryk på et billed- eller videoalbum.
 3. Tryk på et billede eller en video for at se den/det på hele skærmen.
Tip:
 • Hvis du ser et billede, du har taget med HTC EVO 3D, trykker du på 2D-visning eller 3D-visning for at skifte imellem at vise det i 2D og 3D.
 • Når du ser på et billede på fuld skærm, kan du trykke et sted på skærmen og så trykke på Mere > Vis på kort for at se den placering, hvor du tog billedet. (Vis på kort er tilgængelig, når du har aktiveret Geo-tag billeder i Kamera.)

Start af et diasshow

 1. Tryk på et billedalbum.
 2. Tryk på Mere > Diasshow.
Under diasshowet kan du trykke på skærmen for at vise skærmfunktionerne. Tryk på for at indstille diasshowpræferencer.

Justere et 3D-billede

Når du tager et 3D-billede, vil kameraet bagpå optage et venstre og højre billede for at give 3D-udseendet. I Galleri kan du justere de to billeder på billedet, så du får den bedste 3D-visning.
 1. Find det 3D-billede, du vil justere.
 2. Tryk på skærmen for at vise knapperne på skærmen, og tryk så på Rediger > Foretag 3D-justering.
 3. Juster billedet for at få den bedste 3D-visning:
  • Tryk på eller for at skifte venstre eller højre billede trinvist.
  • Tryk og hold på eller for at bevæge venstre eller højre billede.
 4. Tryk på Gem.
0 Personer synes dette var nyttigt