Afsende en multimediemeddelelse (MMS)

Afsende en multimediemeddelelse (MMS)

 1. På startskærmen trykker du på > SMS.
 2. Tryk på .
 3. Indtast en kontaktperson, mobilnummer eller e-mail-adresse i feltet Til.
  Tip: Vil du sende meddelelsen til en gruppe af venner? Tryk på , og vælg så de kontaktpersoner, som du vil sende meddelelsen til.
 4. Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på og så trykke på Tilføj emne.
 5. Tryk på det felt, der siger Tilføj tekst, og indtast så din meddelelse.
 6. Tryk på , og vælg så vedhæftningstypen.
 7. Vælg eller søg efter det element, der skal vedhæftes.
 8. Når du har tilføjet en vedhæftning, skal du trykke på for at se muligheder, vise eller fjerne din vedhæftning.
 9. Tryk på Send, eller tryk på for at gemme den som en kladde.

Oprette et diasshow

 1. Når du har tilføjet enten et billede, en video eller en lyd til den multimediemeddelelse, du opretter, skal du trykke på > Diasshow.
 2. Vælg, hvor du vil indsætte det næste dias.
 3. Lige efter du tilføjer et dias, skal du gøre ét af følgende:
  • Tryk på , og vælg så at tilføje et billede eller en video.
  • Tryk på > Lyd for at tilføje musik eller en taleoptagelse til et dias.
  • Tryk på Tilføj tekst, og indtast så din billedtekst.
  • Tryk på for at se valgmulighederne til erstatning, visning eller fjernelse af din vedhæftning.
 4. Tryk på , og tryk så på Vis eksempel. Tryk en gang på eksempelskærmen for at se afspilningsfunktionerne.
 5. Når du er færdig trykker du på Send eller på for at gemme den som en kladde.

Kan du ikke finde dine kontaktpersoners e-mail-adresser i SMS?

Hvis der kun vises telefonnumre, når du indtaster en kontakts navn, skal du gå til indstillingerne for SMS for at aktivere visning af e-mail-adresser.
 1. Hvis du har oprettet en ny meddelelse, trykker du først på for at vende tilbage til skærmen Alle meddelelser.
 2. Tryk på og så på Indstillinger > Generelt.
 3. Marker afkrydsningsfeltet Vis e-mail-adresse.
0 Personer synes dette var nyttigt