Slumretilstand

Slumretilstand

Slumretilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC EVO 3D i en lav strømtilstand, når skærmen er slukket. Det stopper også hændelige knaptryk, når HTC EVO 3D er i tasken. Du vil dog stadig modtage meddelelser og opkald, og ubesvarede opkald og meddelelser vises på låseskærmen.
Tip: For at undgå, at ubesvarede opkald og meddelelser vises på låseskærmen, trykker du på og derefter på Indstillinger > Personlige oplysninger.

Skifte til dvaletilstand

Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i slumretilstand. HTC EVO 3D går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et stykke tid.

Vågne fra dvaletilstand

Du kan vække HTC EVO 3D manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen Du skal låse skærmen op.
Bemærk: HTC EVO 3D vågner automatisk, når du får et indkommende opkald.

Låse skærmen op

Træk ringen op for at låse skærmen op.
Bemærk: Hvis du har konfigureret et skærmoplåsningsmønster, en pinkode eller en adgangskode, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen eller indtaste pinkoden eller adgangskoden, før den låser op.
Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække eller til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen.

Åbne et program fra låseskærmen

Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og direkte starte det program.
Tip: Genvejene på låseskærmen er de samme programmer som på startskærmens startlinje. For at ændre genvejene på låseskærmen, kan du udskifte programmerne på startlinjen.
0 Personer synes dette var nyttigt