Tage notater

Tage notater

Brug Noter til at notere dine ideer, spørgsmål og andre ting. Indtast tekst, optag lyd, vedhæft billeder og dokumenter, og link dine noter til en mødebegivenhed.
Tip: Log ind på eller opret din Evernote-konto fra HTC EVO 3D, hvis du vil sikkerhedskopiere dine noter til Evernote's sikrede onlineserver. Detaljer findes på www.evernote.com/about/learn_more.
På startskærmen trykker du på > Noter .

Oprette en notesbog

 1. På hovedskærmen til Noter trykker du på for at åbne en valgmenu, og dernæst på Ny notesbog.
 2. Indtast en titel på en notesbog.
 3. Tryk på Lokal notesbog for at gemme notesbogen på HTC EVO 3D eller tryk på Synkroniseret notesbog for at synkronsiere dine noter med din Evernote-konto.
 4. Tryk på Opret.
Hvis du vil åbne eller skifte til en anden notesbog, skal du bare trykke på igen og så på notesbogens navn.

Synkronisere noter manuelt

Bemærk: Du skal logge ind på din Evernote-konto fra HTC EVO 3D for at starte synkronisering af noter.
 1. Noter-hovedskærmen trykker du på og dernæst på Alle noter.
 2. Tryk på , og tryk så på Synkroniser.

Indskrive en note

 1. Med en notesbog åben, trykker du på .
 2. Indtast en titel på en note.
 3. Indtast din note:
  • Tryk på noten og begynd at skrive teksten.
  • Tryk på for at starte og stoppe lydoptagelsen.
  • Tryk på og vælg en vedhæftningstype.
  • Tryk på for at lave en tegning og indsætte den i din note.
  • Tryk på for at tage et billede og indsætte det i din note.
 4. Tryk på , og tryk så på Gem.
Du kan linke en note til en begivenhed i Kalenderbegivenheder. Tryk på , og tryk så på Kalender.

Oprette en tegning

Du kan oprette en tegning, notat eller illustrationog medtage den i din note.
 1. Med en note åben trykkes på .
 2. Vælg en farve.
 3. Tegn i det tomme område med din fingerspids.
 4. Hvis du har brug for at slette en del af tegningen, trykker du på og flytter din finger til venstre og højre i det område, du vil slette. Du kan også trykke på Fortryd for at slette den seneste streg, du har lavet.
 5. Tryk på Gem for at indsætte tegningen i en note.

Gennemgå en note

Afspille en lydoptagelse i Noter

Når du har optaget et møde, kan du lytte til lydklippet for at gennemgå nøglepunkter. Hvis du tog noter under lydoptagelsen, tilføjes 'tidsmarkeringer' (små farvede noder i lydlinjen) for at fastsætte dine noter inden for lydoptagelsens tidsramme.
 1. Åbn en note, hvor du har et optaget stemmeklip.
 2. Tryk på for at afspille lydoptagelsen.
 3. Tryk på eller for at gå til næste eller forrige tidsmarkering. Når du går fra en tidsmarkering til en anden, ser du en noteminiature, der viser et hurtigt eksempel på det, du noterede under optagelsen.
Tip: Du kan også trykke på et bestemt element på noten for at springe til dens tidsmarkering og høre den lyd, du optog på det tidspunkt.

Dele en note

 1. Med en notesbog åben kan du trykke på den note, du vil dele.
 2. Tryk på , og tryk så på Del note.
 3. Vælg, hvordan du vil dele din note.
Bemærk:
 • Noter konverteres automatisk og sendes som billeder ved de fleste delingsmuligheder.
 • Du kan udskrive noter, når HTC EVO 3D er tilsluttet en printer over Wi-Fi.
0 Personer synes dette var nyttigt