Ændre kameraindstillinger

Ændre kameraindstillinger

 1. Åbn kameraindstillingerne ved at trykke på .
 2. Ud over at ændre grundlæggende kameraindstillinger, kan du også:
  • Angive ISO-niveauet. Højere ISO-tal er bedre til at tage billeder med dårlige lysforhold (kun billedtilstand).
  • Indstil den tid, som et optaget billede eller en optaget video vises på gennemgangsskærmen, før kameraet skifter tilbage til skærmen Kamerasøger.
  • Geo-tag billeder for at lagre GPS-lokationen i dine billeder (kun billedtilstand).
  • Vælg at forbedre billeder automatisk, når du bruger en høj ISO-indstilling og automatisk justere billedlysstyrken (kun billedtilstand).
  • Overfør automatisk billeder til et socialt netværk (kun billedtilstand). Du kan indstille overførselsfrekvensen, vælge album, der skal uploades til og indstille niveau til beskyttelse af personlige oplysninger.
0 Personer synes dette var nyttigt