KOMMUNIKATION
Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS)
KOMMUNIKATION

Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS)

 1. startskærmen trykker du på > Meddelelser.
 2. På skærmen Alle meddelelser trykker du på Ny meddelelse. Indtastningsskærmen åbner.
 3. Angiv en eller flere modtagere. Du kan:
  • Indtast telefonnumre direkte i feltet Til. Hvis du sender meddelelsen til flere telefonnumre, skal du adskille dem med et komma. I takt med at du indtaster oplysninger, vil eventuelle matchende telefonnumre fra listen over kontaktpersoner blive vist. Tryk på en match for at indtaste det nummer eller den adresse direkte.
  • Tryk på ikonet , og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner, som du vil sende meddelelsen til. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. Når du har valgt alle meddelelsesmodtagerne, trykker du på Udført.
 4. Tryk på det felt, der siger Tryk for at oprette.
 5. Tryk på MENU og så på Vedhæft.
 6. Vælg mellem følgende:
  Billede Vælg Kamera for at tage et billede og vedhæfte det eller Billeder for at vedhæfte et billede fra lagerkortet.
  Video Vælg Videooptager for at optage en video og vedhæfte den eller Videoer for at vedhæfte en video fra lagerkortet.
  Lyd Vælg Taleoptagelse for at foretage en taleoptagelse og vedhæfte den eller Musik og lyd for at vedhæfte en musikfil eller taleoptagelse fra lagerkortet.
  Placering Send din aktuelle placering (kræver, at GPS er tændt), en placering gemt i Footprints eller en placering, som du vælger på et kort. Yderligere oplysninger om GPS, kort og Footprints findes i Kort og placering.
  Kontaktperson (vCard) Vælg en kontaktperson fra telefonen, og vælg så de oplysninger, du vil vedhæfte.
  Aftale (vCalendar) Vælg den kalenderbegivenhed, som du vil vedhæfte.
  Diasshow Åbner skærmen Rediger diasshow. Se Oprettelse af et diasshow nedenfor.
 7. Tryk på Send for at sende meddelelsen med det samme, eller tryk på TILBAGE fgor at gemme den som en kladde. Se under Genoptagelse af en kladdemeddelelse for at se, hvordan du åbner og redigerer en kladde.

Oprettelse af et diasshow

Du kan tilføje dias, der hver indeholder et billede, en video, lyd eller andre vedhæftede filer, f.eks. kontaktpersonkort eller kalenderaftaler til en multimediemeddelelse.
 1. Følg trin 1 - 4 ovenfor, og vælg så Diasshow.
 2. På skærmen Rediger diasshow trykker du på Tilføj dias.
 3. Tryk på Dias 1.
 4. Sådan opretter du dit diasshow:
  Tilføj et billede Tryk på Indsæt billeder.
  Tilføj en video Tryk på MENU, og tryk så på Tilføj video (du kan ikke tilføje både et billede og en video på samme dias).
  Tilføj musik eller en stemmeoptagelse Tryk på MENU og derefter på Tilføj musik.
  Tilføj en billedtekst Tryk på det felt, der siger Tryk for at oprette.
  Tilføj et ny dias Tryk på Tilføj dias.
  Vis næste eller forrige dias Tryk på eller .
  Vis eksempel på dit diasshow Tryk på MENU og så på Vis eksempel.
  Tryk på MENU og på Mere for at se flere muligheder.
 5. Når du er færdig, skal du trykke på Udført for at vedhæfte diasshowet til meddelelsen.
 6. Tryk på Send for at sende meddelelsen med det samme, eller tryk på TILBAGE fgor at gemme den som en kladde.
 
Personer synes dette var nyttigt
312
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-desire
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER