Brug af den optiske trackball til at interagere med berøringsskærmen

Brug af den optiske trackball til at interagere med berøringsskærmen

Udover at bruge fingerbevægelser på berøringsskærmen, så kan du også bruge den optiske trackball til at interagere med telefonens berøringsskærm.

Sørg for, at du først placerer fingeren over den optiske trackball (dækker den helt), og før så fingeren over den.

Gå til en udvidet startskærm

Gå til den udvidede startskærm til højre ved at føre fingeren til højre. Før fingeren til venstre for at gå til den venstre startskærm.

Valg af et emne på skærmen

For de fleste skærme skal du føre fingeren til venstre, højre, op eller ned, afhængigt af den retning, du vil gå. Hvis du f.eks. vil vælge (fremhæve) et emne ovenfor, skal du føre fingeren opad. Tryk på den optiske trackball for at åbne emnet.

Valg af en fane

For skærme, der har faner nederst, skal du føre fingeren til venstre eller højre for at gå til en fane.

Flytte markøren, når der indtastes tekst

Hvis du vil gå tilbage eller fremad med et tegn i et ord, skal du dække den optiske trackball helt med fingeren og så føre fingeren til venstre eller højre. Før fingeren op eller ned for at gå op eller ned mellem tekstlinjerne.

Vælg et link på en webside

  1. Før fingeren ned for at gå til det næste link på en webside.
  2. Når et link er valgt, skal du trykke på den optiske trackball for at åbne linket.
0 Personer synes dette var nyttigt