INDSTILLINGER & SERVICES
Brug af skærmtastaturet
INDSTILLINGER & SERVICES

Brug af skærmtastaturet

Når du starter et program eller vælger et felt, som kræver tekst eller tal, vises skærmtastaturet.
Vigtigt: Skærmtastaturet findes kun, når det udtagelige tastatur er lukket.
Når du har indtastet tekst, kan du trykke på eller trykke på TILBAGE for at lukke skærmtastaturet.

Valg af et tastaturlayout

Du kan vælge mellem tre forskellige tastaturlayouts alt efter din måde at indtaste på.
 1. Fra startskærmen trykker du på MENU og derefter på Indstillinger > Sprog og tastatur > Berøringsinput.
 2. Tryk på Tastaturtyper, og vælg så det tastaturlayout, som du vil bruge. Vælg en af følgende:
  QWERTY Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. Dette er standardtastaturet.
  Telefontastatur Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur.
  Kompakt QWERTY Dette layout har to bogstaver på hver taste. Tastestørrelsen er lidt større end på det fulde QWERTY-layout.

Indtastning af tekst

Brug de følgende taster under indtastningen af tekst med skærmtastaturet:
Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverste for at indtaste tal, symboler og bogstaver med accent. De grå tegn, der vises på tasten, er det tegn, som bliver indsat, år du trykker og holder på den taste. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem.
Shift-tasten. Tryk for at indtaste et stort bogstav. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock.
Tryk for at skifte til numerisk og symboltastatur.
Enter-tasten. Tryk for at oprette en ny linje.
Backspace-tasten. Tryk for at slette det forrige tegn.
Tasten Sprog. Den taste, du ser, afhænger af det tastatursprog, du bruger i øjeblikket. Tryk for at skifte til et andet tastatursprog. Du kan også få adgang til skærmens tastaturindstillinger.
Tryk for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9, når du bruger Kompakt QWERTY- eller Telefontastaturlayoutet.
Tryk for at skjule skærmtastaturet.

Aktivering af flere tastatursprog

Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på telefonen, kan du vælge de sprog, der skal aktiveres på skærmtastaturet, så du kan skifte til disse sprog og bruge dem til at indtaste tekst.
 1. Fra startskærmen trykker du på MENU og derefter på Indstillinger > Sprog og tastatur > Berøringsinput.
 2. Tryk på Internationalt tastatur.
 3. Vælg de sprog, du ønsker.
  Bemærk: Tilgængelige sprog afhænger af den region, hvor du købte telefonen.

Ændring af skærmtastaturet til Landskab

Når du indtaster tekst, kan du vælge at bruge retningen Landskab for skærmtastaturet. Vend telefonen om på siden for at bruge et større tastatur, som er nemmere at taste på.
Bemærk:
 • Marker afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk i START > MENU > Indstillinger > Skærm for at konfigurere automatisk ændring af skærmretning.
 • Retningen Landskab for tastaturet understøttes ikke i alle programmer.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
325
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-desire-z
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER