Brug af det udtagelige tastatur

Brug af det udtagelige tastatur

Åbn det udtagelige tastatur, og indtaste hurtigere og mere komfortabelt med fingrene. Det udtagelige tastatur leveres også med særlige taster, som giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til menuer, søge på telefonen eller starte et program.
 1. Hold telefonen på siden med frontpanelets knapper til højre.
 2. Skub skærmpanelet op med tommelfingrene for at vise det udtagelige tastatur.
  Bemærk: Når det udtagelige tastatur er åbent, forbliver skærmen i liggende tilstand, og du kan ikke bruge skærmtastaturet.
 3. Åbn et program, eller vælg et felt, der kræver tekst eller tal.
 4. Tryk på bogstavstasterne for at indtaste tekst.

Brug af det udtagelige tastaturs taster

Tryk på disse taster for at indtaste store bogstaver, tal, særlige tegn, symboler og andet:

Shifttasten

 • Tryk en gang, og tryk så på et bogstav for at skrive bogstavet med stort.
 • Tryk to gange for at låse tasten og indtaste en serie store bogstaver. Markøren skifter, når du låser Shift-tasten: .

  Lås Shift-tasten op ved at trykke på den en gang igen.

Funktiontasten

 • Tryk en gang for at skrive det tegn, der vises ved siden af bogstavet eller tegnsætningstegnet. Hvis du f.eks. skal indtaste dollar-tegnet ($), skal du trykke på Funktiontasten og så trykke på D-tasten (FN, D).
 • Tryk to gange for at låse tasten og indtaste en serie tal og tegn. Markøren skifter, når du låser Funktion-tasten: .

  Lås Funktion-tasten op ved at trykke på den en gang igen.

Symboltasten

Tryk for at åbne symbolpanelet og indsætte et symbol eller særligt tegn i teksten. Hvis Symbol og Søg deler én taste, skal du trykke på og så på for at åbne symbolpanelet.

Menutasten

I stedet for at trykke på knappen MENU skal du trykke på denne taste for at åbne menuvalgene for den aktuelle skærm.

eller

Søgtasten

I stedet for at trykke på knappen SØG skal du trykke på denne taste for at åbne søgefeltet og indtaste det, du søger. Tryk på Entertasten for at starte søgningen.

Hurtigtaster

Disse taster giver du mulighed for hurtigt at åbne programmer og andre emner, f.eks. bogmærker.

Tildeling af et program eller en genvej til en Hurtigtaste

Det udtagelige tastatur leveres med Hurtigtaster, som du kan tildele til hurtigt at åbne et program eller et emne, når der trykkes på dem.
 1. Åbn det udtagelige tastatur.
 2. Tryk og hold på Genvejstaste nr. 1 for at tildele den første Hurtigtaste. Tryk og hold på Genvejstaste nr. 2 for at tildele den anden Hurtigtaste.
 3. Tryk på OK
 4. Tryk på Programmer eller Genveje, og tryk så på et program eller en genvej, som du vil tildele til den valgte Hurtigtaste. Hvis du tildeler en genvej til et emne på telefonen, skal du følgen skærmvejledningen for at fortsætte.
 5. Tryk på den Hurtigtaste, du har tildelt. Programmer eller emnet åbnes.

Tildeling af en tastaturgenvej

Når du står på startskærmen, kan du hurtigt åbne et program eller et emne ved at trykke på en tastaturgenvej.
 1. Når du står på startskærmen, skal du åbne det udtagelige tastatur.
 2. Tryk og hold på en af tastaturknapperne (A - Z).
 3. Tryk på OK.
 4. Tryk på Programmer eller Genveje, og tryk så på et program eller en genvej, som du vil tildele til den valgte taste. Hvis du tildeler en genvej til et emne på telefonen, skal du følgen skærmvejledningen for at fortsætte.
 5. Når du står på startskærmen, skal du trykke og holde på den taste, du har tildelt en tastaturgenvej til. Programmer eller emnet åbnes.
0 Personer synes dette var nyttigt