Lagerkort

Lagerkort

Brug microSD-kortet til at gemme billeder, videoer og musik. Du finder microSD-kortet allerede indsat i telefonen.

Indsættelse af lagerkortet

 1. Tag bagdækslet af.
 2. Fjern batteriet.
 3. Skub lagerkortets holder ned mod kanten af batterirummet, og flip det, så det åbner.
 4. Indsæt lagerkortet i holderen med guldkontaktfladerne mod stikkene i lagerkortets holder.
 5. Flip lagerkortets holder ned, og skud det op, til det låser.

Fjernelse af lagerkortet

Vigtigt: Hvis telefonen er tændt skal du første "‍demontere"‍ lagerkortet før du fjerner det for at undgå, at filerne på lagerkortet beskadiges.
 1. Tag bagdækslet af.
 2. Fjern batteriet.
 3. Skub lagerkortets holder ned mod kanten af batterirummet, og flip det, så det åbner.
 4. Træk lagerkortet ud, og luk så holderen til lagerkortet.

Demontering af lagerkortet

Når du skal fjerne lagerkortet, mens telefonen er tændt, skal du først afbryde det for at forhindre, at du ødelægger filer på det.
 1. På startskærmen trykker du på MENU og derefter på Indstillinger.
 2. Rul ned på skærmen, og tryk på SD-kort og intern lager.
 3. Tryk på Demonter SD-kort.
0 Personer synes dette var nyttigt