Lytte til musik

Lytte til musik

Du kan nyde at lytte til sange og musik på telefonen med programmet Musik.

Vigtigt: Du skal først kopiere musikfiler til lagerkortet for at kunne bruge programmet Musik til at afspille musikken.
  1. På startskærmen trykker du på > Musik. Programmet Musik åbner på skærmen Afspilles nu.
  2. Før fingeren til venstre eller højre over skærmen for at gå til næste eller forrige musikalbum.
  3. Tryk på skærmikonerne til at kontrollere musikafspilningen, vælge en sang, der skal spilles, og andet.
Tænd/sluk for blandingsfunktionen. (Blanding er deaktiveret, når knappen er grå).
Tryk og træk fingeren over statuslinje for at spring til en anden del af sangen.
Gå til biblioteket.
Skift mellem at vise listen Afspilles nu og skærmen Afspilles nu. Du kan omorganisere sange i listen Afspilles nu.
Gennemgå gentagelsestilstandene: gentag alle sange, gentag aktuel sang og gentag ikke.

Afspilning af musik fra låseskærmen

Når du lytter til musik, og skærmen slukker, skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen.
Hvis du ikke ser afspilningsfunktionerne på låseskærmen, skal du trykke et sted på skærmen for at vise dem.
Tip: Du kan også midlertidigt standse musikafspilningen fra meddelelsespanelet.
0 Personer synes dette var nyttigt