KOMMUNIKATION
Hvad kan jeg gøre under en samtale?
KOMMUNIKATION

Hvad kan jeg gøre under en samtale?

Under et opkald kan du bruge knapperne på skærmen til at slå mikrofonen til eller fra eller tænde eller slukke for højttalertelefonen. Du kan også trykke på MENU og vælg, om du vil tilføje et opkald, sætte et opkald i venteposition, slå mikrofonen fra og andet.

Sætte et opkald i venteposition

 1. Tryk på MENU, tryk så på Hold for at sætte opkaldet i venteposition. Når du sætter et opkald i venteposition, vises ikonet for holdt opkald på statuslinjen.
 2. Tryk på MENU, og tryk så på Ophæv venteposition for at genoptage opkaldet.

Skifte mellem opkald

Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en, kan du vælge at skifte mellem de to samtaler.
 1. Når du modtager et andet opkald, skal du trykke på Svar for at acceptere det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition.
 2. Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen, du vil tale med.
 3. Afslut det aktuelle opkald, og returner til det andet opkald ved at trykke på Afslut opk..

Tænde for højttalertelefonen under et opkald

Advarsel: For at mindske muligt beskadigelse af hørelsen, må du ikke holde telefonen mod øret, når højttalertelefonen er tændt.
Gør et af følgende:
 • Vend telefonen om i løbet af samtalen (sørg for, at Vend for højttaler er markeret i START > MENU > Indstillinger > Lyd).
 • På opkaldsskærmen trykker du på .
Højttalertelefonens ikon vises på statuslinjen, når højttalertelefonen er aktiveret.

Du slukker for højttalertelefonen igen ved at vende telefonen om, så forsiden er opad. Eller du trykker på igen.

Slå mikrofonen fra under et opkald

Tryk på på opkaldsskærmen for at skifte mellem at tænde og slukke for mikrofonen. Når mikrofonen er slukket, vises ikonet Slå fra i statuslinjen.

Afslutning af et opkald

Gør et af følgende for at afslutte opkaldet:
 • Tryk på Afslut opk. på opkaldsskærmen.
  Bemærk: Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen, så du kan trykke på Afslut opk..
 • Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på .
 • Hvis du bruger det medfølgende trådførte hovedsæt, skal du trykke på knappen for at afslutte opkaldet.

Hvis telefonnummeret på den person, der ringede op, ikke findes i listen over kontaktpersoner, kan du vælge at gemme nummeret i listen, når du lægger på.

 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
325
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-desire-z
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER