Søgning i telefonen og på nettet
Find noget på telefonen eller på nettet med Søg overalt.

Søgning i telefonen og på nettet

Find alle former for oplysninger på telefonen og nettet. Søg overalt gennemgår de forskellige filer, oplysninger og programmer på telefonen nøje. Du kan også vælge at søge på nettet med din foretrukne websøgetjeneste.
Du skal bare trykke på SØG på startskærmen. Så indtaster du de første par bogstaver i det, du søger efter. Matchende emner vises, i takt med at du taster.
 • Dette ikon angiver, at telefonen vil søge efter alle former for oplysninger. Tryk på den, hvis du vil vælge og kun søge efter én form for emne, f.eks. E-mail.
 • Tryk på dette ikon for at søge efter det udtryk, du indtastede.
 • Tryk på et resultat i listen for at åbne det relevante program.
 • Tryk på for at se flere resultater for en kategori.

Indstilling af telefonen søgemuligheder

Du kan vælge at bruge standard netsøgetjenesten eller ændre typen og rækkefølgen for emner, der søges efter på telefonen.

 1. På startskærmen trykker du på SØG.
 2. Når søgefeltet vises, skal du trykke på MENU og så på Indstillinger.
 3. Tryk på en af følgende:
  Websøgemaskine Vælg en websøgemaskinetjeneste, som du vil bruge.
  Vælg områder, hvor der skal søges Vælg de typer emner eller programmer, som skal inkluderes i søgningen. Du kan også trykke og holde på og arrangere emner i overensstemmelse med søgeprioriteten.

Find hurtigt oplysninger på nettet

Hurtigt opslag hjælper dig med at få mere at vide om noget lige på stedet. Når du indtaster et nyt ord eller en ny sætning, kan du nemt slå den op på populære websteder eller søgetjenester, f.eks. Google Søg og Wikipedia.
 1. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag.
 2. Hvis skærmtastaturet vises, skal du trykke på TILBAGE for først at lukke det, så du se bundfanerne.
 3. Glid over fanerne for at vælge det sted, du vil søge efter oplysningerne. Indtast det, du vil søge efter i søgefeltet.
 4. Tryk på .
Tip: Når du har søgt efter et emne på en fane, kan du glide til andre faner for automatisk at søge efter det samme emne der.

Oversættelse af ord til andre sprog

 1. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag.
 2. Hvis skærmtastaturet vises, skal du trykke på TILBAGE for først at lukke det, så du se bundfanerne.
 3. Glid til fanen Google Oversæt.
 4. Under Fra sprog vælger du det oprindelige sprog og indtast det ord eller den sætning, du vil oversætte.
 5. Under Til sprog vælger du mellem de sprog, der kan oversættes til.
 6. Tryk på Oversæt.
0 Personer synes dette var nyttigt