Ændring af telefonens sprog

Ændring af telefonens sprog

Når du tænder for telefonen for første gang, bedes du om at angive det sprog, du vil bruge med telefonen. Hvis du vil, kan du stadig ændre telefonens sprog, når du har konfigureret telefonen. Ændring af sproget justerer tastaturlayout, dato- og tidsformat og andet.

De tilgængelige sprog, du kan vælge mellem, kan afhænge af den version af telefonen, du har.

  1. På startskærmen trykker du på og derefter på Indstillinger.
  2. Tryk på Sprog og tastatur > Vælg sprog.
  3. Tryk på sproget og det tilhørende område, som du vil bruge.
  4. Tryk på for at returnere til startskærmen. Det nye sprog anvendes efter et par sekunder.
0 Personer synes dette var nyttigt