Grundlæggende om Bluetooth

Grundlæggende om Bluetooth

Tænde/slukke for Bluetooth

  1. På startskærmen trykker du på og derefter på Indstillinger > Trådløs og netværk.
  2. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth.
En endnu nemmere måde at tænde/slukke for Bluetooth på er med Bluetooth-widget'en på startskærmen.
Bemærk: Du kan deaktivere Bluetooth, når du ikke bruger det for at spare på batteriets strøm eller på steder, hvor det er forbudt at bruge en trådløs enhed, f. eks. ombord på et fly eller på hospitaler.

Ændring af telefonens navn

Telefonens navn identificerer telefonen overfor andre enheder.

  1. På startskærmen trykker du på og derefter på Indstillinger > Trådløs og netværk.
  2. Tryk på Bluetooth-indstillinger.
  3. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret, skal du markere det og tænde for Bluetooth.
  4. Tryk på Enhedsnavn.
  5. Indtast navnet på telefonen i dialogboksen, og tryk på OK.
0 Personer synes dette var nyttigt