Lytte til FM-radio

Lytte til FM-radio

Stil ind på, og lyt til populære popsange med telefonens FM-radioprogram.
Vigtigt: Du skal først tilslutte et hovedsæt til lydstikket på telefonen for at bruge FM-radio. FM-radio bruger stereohovedsættet som FM-radioantenne.
På startskærmen trykker du på > FM-radio.
Første gang du åbner for FM-radio, vil det automatisk scanne efter tilgængelige FM-stationer, gemme dem som forudindstillede og spille den første fundne.

Stil ind på en FM-station

Der er flere ting, som du kan gøre, når du står på skærmen FM-radio:
  • Tryk på for at se listen over Alle forudindstillede og så vælge en station, som du vil lytte til.
  • Trykke på for at gå til den forrige tilgængelige FM-station eller for at gå til den næste tilgængelige FM-station.
  • Træk i skyderen for at indstille til en frekvens på FM-båndet.
  • Tryk på for at finindstille radiofrekvensen med -0,1 MHz eller for at finindstille radiofrekvensen med +0,1 MHz.
  • Tryk på for at tilføje et forudindstillet navn på den aktuelle station, du har valgt.
  • Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED på siden af telefonen for at justere lydstyrken.
  • Tryk på for at gentage scanning og lagring af FM-stationer, og tryk så på Scan og gem.
  • Tryk på for at slå lyden fra eller ændre lydoutputtet til Mono eller Stereo. Du kan også skifte lydoutput mellem højttaleren og hovedsættet.

Lukning eller slukning af FM-radio

Du kan fortsætte med at lykke til radioen, når du bruger andre programmer på telefonen eller lukke programmet FM-radio fuldstændigt.
Til Gør dette
Sådan lukker du skærmen FM-radio: Tryk på . FM-radio fortsætter med at køre i baggrunden.

Gå tilbage til skærmen FM-radio ved at glide meddelelsespanelet åbent og så trykke på FM-radio.

Sådan slukker du helt for og lukker FM-radio Tryk på på skærmen FM-radio.

Om FM-radio-widget'en

Brug FM-radio-widget'en til at lytte til dine foretrukne FM-stationer lige på startskærmen.
0 Personer synes dette var nyttigt