PROGRAMMER & FUNKTIONER
Brug af Verdensur
PROGRAMMER & FUNKTIONER

Brug af Verdensur

Om HTC Verdensur-widget'en

Brug HTC Verdensur-widget'en til at se dags dato, tidspunktet og placeringen. Du kan også bruge Verdensur til at vise tidspunktet i en anden by.

Ændring af byen for Verdensur-widget'en

Du kan ændre den by, der skal bruges på Verdensur-widget'en.
Hvis du vil vise tiden for en anden by, kan du:
 • Redigere widget-indstillingerne. Trykke og holde på Verdensur-widget'en på Startskærmen og så trække den til knappen Rediger. Vælg den by, du vil vise
 • Tilføj endnu en Verdensur-widget til den udvidede Startskærm. Vælg blandt en række udseender og design, og vælg den by, der skal vises.

Brug af programmet Verdensur

Få mere ud af programmet Verdensur end bare dato og tidspunkt. Brug telefonen som et skrivebordsur fuldt med vejroplysninger eller som et verdensur, så du kan se, hvad klokken er i flere byer over hele verden. Du kan også bruge den som vækkeur, stopur eller nedtællingstimer.
Du kan åbne programmet Verdensur på en af de følgende måder:
 • Tryk på Verdensur-widget'en på startskærmen.
 • På startskærmen trykker du på og så på Verdensur.
Tryk på fanerne i nederste række, eller glid fingeren over fanerne for at skifte mellem de forskellige funktioner i Verdensur-programmet.

Brug af skrivebordsur

Når du åbner Verdensur-programmet, kommer du direkte til skærmen Skrivebordsur.

Skrivebordsuret viser den aktuelle dato, det aktuelle tidspunkt og vejret. Det har også en vækkeursindikator og en indikator for batteriniveau. Du kan dæmpe skærmen for kun at vise tid og dato.

 • Tryk på vejroplysningerne for at åbne programmet Vejr, hvor du kan se vejrudsigter for de næste par dage.
 • Tryk på for at dæmpe skærmen og kun vise tidspunktet og datoen på Skrivebordsuret. Tryk et sted på skærmen for at få den til at lyse op igen.
 • Tryk på for at dæmpe skærmen og gå til pauseskærm. Når du står i pauseskærmen, vil tidspunktet og datoen skifte position på skærmen hvert et par minutter. Tryk et sted på skærmen for at få den til at lyse op igen.

Brug af verdensuret

Brug skærmen til Verdensur-programmets verdensur til at se det aktuelle tidspunkt flere steder på jorden samtidigt. Du kan også angive din hjemby, tilføje flere byer til listen på verdensuret og manuelt angive tidszonen, datoen og tidspunktet.

Indstilling af din hjemby

 1. På fanen Verdensur trykker du på og så på Startindstillinger.
 2. Indtast navnet på din hjemby. I takt med at du indtaster bogstaver, filtreres listen, så den viser matchende byer og lande.
 3. Rul gennem listen, og tryk på din hjemby.

Indstilling af tidszone, dato og tidspunkt

Du skal først deaktivere automatisk tidssynkronisering for at angive tidszonen, datoen og tidspunktet.
 1. På fanen Verdensur trykker du på og så på Lokale tidsindstillinger.
 2. Ophæv markering i afkrydsningsfeltet Automatisk, og indstil tidszonen, datoen og tidspunktet efter behov.
Tip: På startskærmen kan du også trykke på og så trykke på Indstillinger > Dato og tid for at åbne skærmen med indstillinger for Dato og tid.

Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur

Tilføj flere byer til skærmen Verdensur, så du med det samme kan kontrollere datoen og tidspunktet i disse byer.
 1. På fanen Verdensur trykker du på Tilføj by.
 2. Indtast navnet på den by, du vil tilføje. I takt med at du indtaster bogstaver, filtreres listen, så den viser matchende byer og lande.
 3. Rul gennem listen over matcher, og tryk på den by, du vil tilføje.

Indstilling af en alarm

Du kan bruge programmet Verdensur's Alarmer-fane til at konfigurere en eller flere vækkealarmer.
 1. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm og trykker på den alarm.
 2. På skærmen Indstil alarmer trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og angive alarmtidspunktet.
 3. Rul gennem skærmen Indstil alarmer for at se alle de tilgængelige alarmmuligheder. Du kan:
  • Indtast alarmens beskrivelse, og vælg den Alarmlyd, der skal bruges.
  • Tryk på Gentag. Vælg de dage i ugen, hvor alarmen skal lyde, og tryk så på OK.
  • Marker afkrydsningsfeltet Vibrer, hvis du ønsker at telefonen også skal vibrere, når alarmen lyder.
 4. Når du er færdig med indstilling af alarmen, trykker du på Udført.
Tip:
 • Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ved at trykke på det) for den alarm.
 • Hvis du skal indstille mere end tre alarmer, skal du trykke på , mens du står på skærmen Alarmerog så trykke på Tilføj alarm.

Sletning af en alarm

 1. Tryk på på fanen Alarmer, og tryk så på Slet.
 2. Vælg de alarmer, som du vil slette, og tryk så på Slet.

Ændring af indstillinger for alarmlyd

Tryk på på fanen Alarmer, og tryk så på Indstillinger. Du kan ændre følgende indstillinger:
Alarm i lydløs tilstand Denne mulighed er valgt som standard, hvilket giver alarmen mulighed for at lyde, selv når telefonens lydstyrke er angivet til lydløs. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil gøre alarmen lydløs, når telefonen er i lydløs tilstand.
Alarmlydstyrke Indstil det lydstyrkeniveau, som du ønsker for alarmen.
Udsættelsesvarighed Angiv, hvor længe udsættelsen skal være mellem alarmer.
Sideknaps adfærd Vælg det, som sker med alarmen, når du trykker på sideknappen (LYDSTYRKE OP/LYDSTYRKE NED) på telefonen. Du kan indstille knappen til udsættelse, afvise alarmen eller deaktivere knappen. Sideknappen fungerer kun, når telefonens skærm ikke er låst.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
391
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-desire-s
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER