Registrering af favoritsteder som footprints

Registrering af favoritsteder som footprints

Et footprint består af et billede, du tager af stedet, f.eks. en restaurant, en sightseeing-destination osv., der gemmes med en nøjagtig GPS-position og andre oplysninger om stedet, f.eks. gadeadresse og telefonnummer.

Næste gang, du vil besøge det samme sted, kan du bare åbne footprint'et. Du kan derefter ringe til telefonnummeret eller se placeringen på kortet.

Tilføjelse af en placering som et footprint

 1. Søg efter den destination, du vil køre til.
 2. Tryk på Gem til footprints.
 3. Du kan:
  • Tryk på for at tage et billede og føje det til som et billede til footprint'et.
  • Tryk på for at finindstille placeringen af footprint'et på kortet.
  • Tryk på for at tilføje en note til Footprint.
  • Tryk på Vælg kategorier, og vælg så de relevante etiketter til placeringen.
  • Tryk på , og tryk så på Optag stemme for at tilføje et talenotat til Footprint.
 4. Tryk på Udført.

Indstilling af et footprint som din hjemmeplacering

Gem din hjemmeadresse som et footprint for at gøre det nemmere at indstille det som din destination.

 1. Når du er på din hjemmeplacering, skal du åbne Locations og gå til fanen Footprints.
 2. Tryk på Gem til footprints.
  Bemærk: Den viste adresse skal være den aktuelle placering. Hvis den ikke viser din hjemmeadresse, skal du trykke på og så på Min placering.
 3. Tryk på Udført.
 4. Tryk på Angiv mit hjem for at vælge din hjemmeadresse i listen, og tryk så på Udført.
Tip: Du kan ændre hjemmeadressen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på .

Besøg et footprint igen

 1. Tryk på en kategori på fanen Footprints.
 2. Tryk på det footprint, du vil besøge igen.
 3. Tryk på oplysningsfelterne for at få kørselsvejledning, dele footprint'et, ringe til et gemt nummer og mere.

Redigering eller sletning af et footprint

 1. Tryk på en kategori på fanen Footprints.
 2. Tryk og hold på det footprint, du vil redigere eller slette.
 3. Tryk på Rediger eller Slet i valgmenuen.

Deling af dine footprints

 1. Opret et footprint.
 2. På fanen Footprints trykker du på det footprint, du lige har oprettet.
 3. Tryk på Del, og vælg så, hvordan du vil dele footprint'et.

Sletning af flere footprints

 1. Tryk på en kategori på fanen Footprints.
 2. Tryk på , og tryk så på Slet.
 3. Vælg de footprints, som du vil slette, og tryk så på Slet.

Eksport af dine footprints

Sikkerhedskopier footprints ved at eksportere dem til lagerkortet. Du kan også åbne eksporterede footprint-filer i andre programmer, f.eks. Google Earth på computeren.
 1. Tryk på en kategori på fanen Footprints.
 2. Tryk på , og tryk så på Eksporter.
  Tip: Tryk på , og tryk så på Fjern markering fir alt for at fravælge alle footprints.
Eksporterede footprints gemmes som .kmz-filer i mappen Footprints på lagerkortet. Hvis du eksporterede flere footprints på én gang, gemmes de samlet i én .kmz-fil.

Import af footprints

Hent footprints, som du tidligere sikkerhedskopiere på lagerkortet, tilbage til telefonen. Du kan også importere .kmz-filer, som du gemte i andre programmer eller bruge et billede som et footprint.
 1. Tryk på fanen Footprints, tryk på , og tryk så på Importer.
 2. Gør et af følgende:
  • Importer et billede ved at trykke på Billeder, navigere til det billede, du vil importere, og så trykke på billedet. Du kan så tilføje Footprints-oplysninger som placering og kategori.
  • Importer gemte footprints eller en anden .kmz-fil fra lagerkortet ved at trykke på Footprints-data og så trykke på den fil, du vil importere.
0 Personer synes dette var nyttigt