Indstilling af en sang som ringetone

Indstilling af en sang som ringetone

Du kan vælge en sang fra programmet Musik bibliotek og indstille den som telefonens ringetone eller som ringetone for en bestemt kontaktperson.

 1. På startskærmen trykker du på > Musik.
 2. Tryk på for at flytte til biblioteket.
 3. I biblioteket vælger du den sang, du vil bruge som ringetone. Den afspilles også.
 4. Tryk på på skærmen Afspilles nu, og tryk så på Mere > Angiv som ringetone.
 5. Hvis du vælger et MP3-nummer, kan du beskære det først og angive den del, som er beskåret som ringetone.
 6. I valgmenuen Angiv som ringetone trykker du på Telefonringetone eller Kontaktpersons ringetone. Hvis du vælger Kontakts ringetone, skal du vælge de kontakter, som du vil knytte sangen til på næste skærmbillede.

Beskæring af en MP3-ringetone

Programmet Musik har en indbygget ringetonebeskærer. Du kan beskære et MP3-nummer og angive en del som din ringetone.
 1. Tryk på MENU på skærmen Afspilles nu, og tryk så på Mere > Angiv som ringetone > Beskær ringetonen.
 2. Brug skærmfunktionerne til at beskære ringetonen.
  Træk de to beskæringsskydere ca. til den del, hvor du ønsker, at ringetonen skal begynde og slutte.
  Tryk på venstre og højre piletaster for mere præcist at angive start- og slutpunkterne for ringetonen.
  Disse markører viser, hvor ringetonen starter og slutter.
 3. Når du er færdig med beskæringen, skal du trykke på Angiv som. Vælg så, om du vil angive det beskårede nummer som din telefons ringetone eller kontakts ringetone.

Sådan kontrolleres, om sangen blev tilføjet som ringetone

 1. På startskærmen trykker du på og derefter på Indstillinger.
 2. Tryk på Lyd > Telefonens ringetone på skærmen Indstillinger.
Sangen skal være i listen over ringetoner og være markeret.
0 Personer synes dette var nyttigt