Ændring af indstillinger for Kalenderbegivenheder

Ændring af indstillinger for Kalenderbegivenheder

Du kan ændre indstillinger for Kalenderbegivenheder for at angive, hvordan den viser begivenheder, og hvordan den underretter dig om kommende begivenheder.
I enhver Kalenderbegivenhedervisning trykker du på og så på Mere > Indstillinger for at få adgang til Kalenderbegivenhederindstillinger.

Indstillinger af påmindelse

Alle kalendere Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de samme indstillinger for begivenhedspåmindelse på alle typer kalendere. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, kan du indstille forskellige påmindelsesindstillinger for hver kalender.
Inds. underret. og medd. Konfigurer begivenhedspåmindelser for at åbne en advarsel, sende dig en underretning eller deaktivere begivenhedsunderretning på telefonen.
Standard påmindelsestid Vælg, hvor tidligt før en begivenhed, du vil underrettes.
Vælg ringetone Vælg en ringetone, der skal lyde, når du modtager en begivenhedspåmindelse.
Vibrér Vælg, om du vil have telefonen til at vibrere, når du modtager en begivenhedsunderretning.
Skjul afviste aftaler. Vælg, om du vil vise eller skjule begivenheder, som du har afvist invitationen til.

Indstillinger for Kalenderbegivenhedervisning

Start i Vælg standardvisningen for at vise, hvornår du åbner Kalenderbegivenheder.
Vis per dag Vælg, om visningen Dag skal vises som en begivenhedsliste eller en tidsliste.
Første dag i ugen Angiv om visningerne Måned og Uge skal starte på en søndag eller en mandag.
Inkluder vejret Marker dette afkrydsningsfelt for at vise vejroplysninger i dagsvisningens begivenhedsliste.
By Hvis vejret som standard er inkluderet, viser dagsvisningen din aktuelle placerings vejr. Du kan ændre det til at vise vejret i en anden by.
0 Personer synes dette var nyttigt