Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet

Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet

  1. På startskærmen trykker du på > People.
  2. Tryk på , og tryk så på Importer/Eksporter > Eksporter til SD-kort.
  3. Vælg en konto eller kontaktpersonertypen, der skal eksporteres, og tryk så på OK.

Import af kontaktpersoner fra lagerkortet

Du kan kun importere kontaktpersoner, der blev eksporteret til lagerkortet ved hjælp af funktionen Eksporter til SD-kort på telefonen.
  1. På startskærmen trykker du på > People.
  2. Tryk på , og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SD-kort.
  3. Hvis du har en Google- eller Exchange ActiveSync-konto konfigureret på telefonen, skal du trykke på typen for de importerede kontaktpersoner.
0 Personer synes dette var nyttigt