Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto

Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto

Du kan søge efter en arbejdskontakt fra din Exchange ActiveSync konto og så kopiere den til telefonen.

Du skal først have Exchange ActiveSync-kontoen konfigureret på telefonen.
  1. På startskærmen trykker du på > People.
  2. Tryk på , og indtast så navnet.
  3. Tryk på . Under Firmakontakter vises matchende navne.
  4. Tryk på navnet på den kontakt, du vil kopiere på telefonen, og tryk så på Gem til Personer.
0 Personer synes dette var nyttigt