Indstilling af meddelelsesvalg

Indstilling af meddelelsesvalg

På skærmen Alle meddelelser trykker du på og så Indstillinger.
Meddelelser
 • Modtag en meddelelse i statuslinjen og indstil HTC Desire S til at vibrere eller afspille en lyd, når der modtages en meddelelse, eller når en meddelelse ikke sendes, og vælg en meddelelseslyd.
 • Indstil HTC Desire S, så den viser popop-meddelelser på skærmen, når meddelelser sendes succesfuldt eller ikke, eller deaktiver denne valgmulighed.
Tekstmeddelelser (SMS)
 • Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse.
 • Vis eller ændr det anvendte nummer på meddelelsescenter (vi anbefaler, at du ikke ændrer nummeret, da det kan give problemer med modtagelse og afsendelse af meddelelser).
 • Vis eller slet tekstmeddelelser, gemt på dit SIM-kort, eller kopier meddelelser på SIM-kortet over til enhedens hukommelse.
Multimediemeddelelser (MMS)
 • Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse.
 • Modtag en rapport, om hver modtager har læst meddelelsen eller slettet den uden at læse den.
 • Hent automatisk MMS-meddelelser i hele deres længde, inklusiv brødtekst og vedhæftninger i dit tjenesteområde og under roaming.
 • Indstil meddelelsesprioriteten og den maksimale filstørrelse for MMS-meddelelser. Hvis filstørrelsen for MMS-meddelelser overskrides, sendes meddelelsen ikke.
Generelt
 • Søg efter og vis oversigten over sendte meddelelser, opkaldsoversigt og e-mail-adresser på gemte kontakter, når du tilføjer meddelelsesmodtagere.
 • Vælg det maksimale antal tekst- eller MMS-meddelelser, der kan gemmes i hver samtaletråd (eksklusiv låste meddelelser), og aktiver automatisk sletning af ikke-låste, ældre meddelelser, når de angivne grænser er nået.
 • Videresend modtagne tekst- og MMS-meddelelser til et andet telefonnummer eller e-mail-adresse. (det kan koste ekstra hos mobiludbyderen).
0 Personer synes dette var nyttigt