SÅDAN KOMMER DU I GANG
Justering af lydstyrken
SÅDAN KOMMER DU I GANG

Justering af lydstyrken

Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for telefonens ringetone, mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser, musik- og videoafspilning.

Justering af ringerlydstyrken

  • Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED i venstre panel på telefonen for at justere ringerlydstyrken til det ønskede niveau. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne.
  • Når du står på det laveste ringerniveau (stille tilstand), skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at indstille telefonen til vibreringstilstand. Telefonen vibrerer, og ikonet for vibreringstilstand vises i statuslinjen.
  • Mens du er i vibreringstilstand, skal du trykke på LYDSTYRKE OP en gang for at skifte til stille tilstand. Ikonet for højttaler slået fra vises i statuslinjen.

Justering af medielydstyrken

Når du spiller musik eller ser video, kan du justere lydstyrken ved at trykke på LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED i venstre panel på telefonen. Vinduet Medielydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet.

Justering af lydstyrken i hovedtelefonen ved telefonopkald

Under en telefonsamtale kan du trykke på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED.

Justering af lydstyrken via indstillinger

  1. Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydstyrke.
  2. Træk i skyderne for lydstyrke til venstre eller højre for at justere lydstyrkeniveauerne for telefonens ringetone, medieafspilning, alarmer og meddelelser. Telefonen afspiller kort en eksempeltone med den lydstyrke, som du har justeret til, ved at trække i skyderen.
  3. Hvis du ønsker samme lydstyrke for ringetone og meddelelser, skal du vælge Brug opkaldslydstyrke til meddelelser.
  4. Når du er færdig, trykker du på OK.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
391
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-desire-s
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER