Indstillinger på telefonen

Indstillinger på telefonen

Kontroller og tilpas telefonindstillinger på skærmen Indstilling.
På startskærmen trykker du på MENU og derefter på Indstilling.
 
Personaliser Du kan personliggøre telefonen med de forskellige, tilgængelige valgmuligheder for tilpasning.
Trådløs og netværk Konfigurer telefonens trådløse forbindelse, f.eks. Wi-Fi, dataforbindelse og Bluetooth, aktiver Flytilstand og mere.
Ring op Konfigurer opkaldstjenester, f.eks. telefonsvarer, viderestilling, ventende opkald og opkalder-ID.
Lyd
 • Vælg lyde, der skal bruges til telefonens ringetone og meddelelser.
 • Juster medieafspilningslydstyrken.
 • Indstil for at sænke ringelydstyrken, når du flytter telefonen, når den ringer, få telefonen til at ringe højere, når den er i tasken eller lommen, og tænd for højttalertelefonen, når du vender telefonen.
Skærm Konfigurer Visningsindstillinger, f.eks. automatisk skærmretning, lysstyrke, skærm-timeout og andet.
Konti og synkronisering
 • Log ind på eller ud fra sociale netværkskonti, Google-kontoen og Exchange ActiveSync-kontoen.
 • Du kan også administrere synkronisering og andre indstillinger for dine konti.
 
Placering Vælg de kilder, der skal bruges ved bestemmelse af din placering.  
Søg Vælg emner, der skal medtages, når du søger på telefonen, og indstil Google-søgemuligheder.
Beskyttelse af personlige oplysninger Vælg automatisk at sikkerhedskopiere visse indstillinger på telefonen (f.eks. Wi-Fi-adgangskoder eller bogmærker) til Google-servere med din Google-konto, så du kan gendanne dem, når du har behov for det.
Tilslut til PC
 • Angiv standard USB-forbindelsestypen, når du opretter forbindelse mellem telefonen og computeren.
 • Eller marker afkrydsningsfeltet Spørg mig for at indstille telefonen til altid at vise skærmen til valg af USB-forbindelsestype.
Sikkerhed Angiv en skærmlås, aktiver SIM-kortlås, eller administrer telefonens legitimationsoplysningslager.
Dock Hvis du købte bilsættet, kan du angive adfærd, når du indsætter telefonen i bilsættet.
Strømbesparelse Aktiver strømbesparelse for automatisk at skifte til strømbesparelsestilstand, når batteriniveauet går ned til det niveau, du angiver.
Programmer Administrer kørende programmer, flyt programmer til eller fra lagerkortet, og installer eller fjern programmer.
SD-kort og intern lager
 • Kontroller hukommelsen på det tilgængelige lagerkort og i telefonen.
 • Sørg for at afbryde dit lagerkort fra denne skærm, før du fjerner det fra telefonen.
 • Du kan også udføre en nulstilling til fabriksstandarder.
Dato og tidspunkt Angiv datoen og tidspunktet, tidszonen og dato- og tidsformatet.
Sprog og tastatur Angiv operativsystemets sprog og område. Du kan også indstille skærmens tastaturmuligheder.
Tilgængelighed Denne mulighed vises kun, når du har hentet og installeret et hjælpeværktøj til handicappede, f.eks. en skærmlæser, der har talefeedback. Du kan aktivere/deaktivere hjælpefunktioner eller -tjenester til handicappede.
Stemmeinput og -output Konfigurer stemmeinputmuligheder på telefonen. Du kan også, hvis du har installeret et tekst-til-tale (stemmedata)-program, bruge det til at angive indstillinger for tale-til-tekst.
Om telefon
 • Tænd eller sluk for planlagte søgningen efter opdateringer til systemsoftware eller manuelle søgninger efter opdateringer.
 • Vis forskellige oplysninger om telefonen, f.eks. den mobile netværkstype, signalstyrken, batteriniveauet og mere.
0 Personer synes dette var nyttigt