Indstilling af meddelelsesvalg

Indstilling af meddelelsesvalg

På skærmen Alle meddelelser trykker du på MENU og så Indstilling.
Modtagne meddelelser Modtag en meddelelse i statuslinjen og indstil telefonen til at vibrere eller afspille en lyd, når der modtages en meddelelse, og vælg en meddelelseslyd.
Sendte meddelelser
  • Indstil telefonen, så den afspiller en lyd, når der modtages en meddelelse, og vælg en meddelelseslyd.
  • Modtag en meddelelse i statuslinjen, når en meddelelse ikke er sendt.
  • Indstil telefonen, så den viser pop op-meddelelser på skærmen, når meddelelser sendes succesfuldt eller ikke, eller deaktiver denne valgmulighed.
Lagerindstillinger Vælg det maksimale antal tekst- eller MMS-meddelelser, der kan gemmes i hver samtaletråd (eksklusiv låste meddelelser), og aktiver automatisk sletning af ikke-låste, ældre meddelelser, når de angivne grænser er nået.
Indstillinger for modtagerliste Søg efter, og vis e-mail-adresser på gemte kontakter, når du tilføjer meddelelsesmodtagere
Meddelelsesviderestilling Videresend modtagne tekst- og MMS-meddelelser til et andet telefonnummer eller e-mail-adresse (det kan koste ekstra hos mobiludbyderen).
SMS-indstillinger
  • Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse.
  • Vis eller ændr det anvendte nummer på meddelelsescenter (vi anbefaler, at du ikke ændrer nummeret, da det kan give problemer med modtagelse og afsendelse af meddelelser).
  • Vis eller slet tekstmeddelelser, gemt på dit SIM-kort, eller kopier meddelelser på SIM-kortet over til telefonens hukommelse.
MMS-indstillinger
  • Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse.
  • Modtag en rapport, om hver modtager har læst meddelelsen eller slettet den uden at læse den.
  • Hent automatisk MMS-meddelelser i hele deres længde, inklusiv brødtekst og vedhæftninger, til telefonen i dit tjenesteområde og under roaming.
  • Indstil meddelelsesprioriteten og den maksimale filstørrelse for MMS-meddelelser. Hvis filstørrelsen for MMS-meddelelser overskrides, sendes meddelelsen ikke.
0 Personer synes dette var nyttigt