Sådan bruges lydsæt

Sådan bruges lydsæt

Lydsæt er en samling af forskellige ringetoner, meddelelses- og alarmlyde du kan bruge til at tilpasse den måde, telefonen sender dig meddelelser. Når du bruger lydsæt kan du øjeblikkeligt skifte fra stille ringetone og meddelelseslyde, når du er på kontoret, til noget sjovt, når du er sammen med dine venner.

Valg af et forudindstillet lydsæt

  1. Fra startskærmen trykker du på > Lydsæt.
  2. På skærmen Lydsæt trykker du på navnet på et lydsæt.
  3. Du kan trykke på for at lytte til de forskellige lyde i det lydsæt.
  4. Tryk på Anvend.

Tilpasning af et lydsæt

Du kan tilpasse et lydsæt ved at bruge dit personlige valg af ringetone, meddelelseslyde og alarmer, som kan komme fra telefonens forudindstillede muligheder eller fra dit lagerkort (bortset for meddelelseslyde).
Bemærk: Sørg for at vælge det lydsæt, du ønsker, før du ændrer ringetonen, meddelelseslydene og alarmen, da telefonen automatisk gemmer dine ændringer til det aktuelt valgte lydsæt.
0 Personer synes dette var nyttigt