Lagerkort

Lagerkort

Brug microSD-kortet til at gemme billeder, videoer og musik. Du finder microSD-kortet allerede indsat i telefonen.

Indsættelse af lagerkortet

  1. Tag bunddækslet af.
  2. Indsæt microSD-kortet i lagerkortets rum med guldkontaktfladerne nedad, og skub det ind, indtil det klikker på plads.

Fjernelse af lagerkortet

Vigtigt: Hvis telefonen er tændt skal du første "‍demontere"‍ lagerkortet før du fjerner det for at undgå, at filerne på lagerkortet beskadiges.
  1. Tag bunddækslet af.
  2. Skub lagerkortet ind for at skubbe det ud af stikket.
  3. Glid lagerkortet ud af stikket.

Demontering af lagerkortet

Når du skal fjerne lagerkortet, mens telefonen er tændt, skal du først afbryde det for at forhindre, at du ødelægger filer på det.
  1. På startskærmen trykker du på MENU og derefter på Indstilling.
  2. Rul ned på skærmen, og tryk på SD-kort og intern lager.
  3. Tryk på Demonter SD-kort.
Relaterede emner
0 Personer synes dette var nyttigt