Valg af et album

Valg af et album

På startskærmen trykker du på > Galleri. Programmet Gallery åbner på skærmen Albums, hvor dine billeder og videoer er organiseret efter album, så du nemt kan se dem.

Følgende album er forudangivet:

  • Kamerabilleder sætter dig i stand til at se billeder og videoer, som er gemt i kameraets mappe.
  • Mine favoritter sætter dig i stand til at gruppere billeder og videoer, som du angivers om favoritter.
  • Alle fotos sætter dig i stand til at se alle billeder, der er gemt i alle mapper på lagerkortet.
  • Alle videoer sætter dig i stand til at se alle videoer, der er gemt i alle mapper på lagerkortet.
  • Alle downloads sætter dig i stand til at se billeder og videoer, som du har hentet.

Mapper på dit lagerkort, der indeholder billeder og videoer bliver også håndteret som album og bliver vist under de forudangivne album. De faktiske mappenavne bruges som albumnavn.

Bemærk: Hvis der er billeder eller videoer under rodstien på lagerkortet (der ikke er i mapper),bliver de grupperet i albummet Andet.
0 Personer synes dette var nyttigt